Jeff Rasley

wl3t_4575
wl3_4602
wl3_4579
wl2_4434
s22t_4566
s22_4435
s5u_3992
s21_4081
r3f_4409
a2f_5052
a5f_4443
Föreningens vagnpark

Samtliga vagnar får köras i 130 km/h

  • Total vagnsvikt: 462 ton

  • Total vagnslängd: 262,7 m

  • Totalt antal sittplatser för passagerare: 140 st

  • Totalt antal sovplatser: i 3-bäddskupé 141 st eller i 2-bäddskupé 94 st

Vagnstillverkare:
  • KVAB = Kalmar Verkstad

  • ASJL = AB Svenska Järnvägsverkstäderna Linköping

  • ASJA = AB svenska Järnvägsverkstäderna Arlöv

  • KMV = Kockums Mek. Verkstad Malmö